جستجو

جشنواره ملی «عکس محیط‌بان»

■ مهلت: ۱ آذر ■ فراخوان جشنواره ملی «عکس محیط‌بان» منتشر شد. اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر به مناسبت روز ملی محیط‌بان اقدام به برگزاری جشنواره عکس با عنوان «جشنواره عکس محیط‌بان» نموده تا بیش از پیش بتوان عموم مردم را با وظایف محیط بانان زحمتکش که حفظ و حراست از میراث طبیعی […]