جستجو

انتشار مجدد مجله رودکی

≡ مجله رودکی از اسفند امسال منتشر میشود. ≡ مجله فرهنگی هنری اجتماعی رودکی، پس از مدت ها توقف، قرار است که از اسفند ماه امسال، با ویژه نامه نوروری منتشر شود. رودکی زیر نظر شورای سیاست گذاری جدید و اندکی متفاوت با شماره های پیشین منتشر خواهد شد، اما همواره همچون گذشته، تلاش خواهد […]

فراخوان مسابقه عکاسی Neutral Density سال ۲۰۱۷

فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی Neutral Density سال ۲۰۱۷ منتشر شد. ■مهلت: ۲  مهر ۱۳۹۶■ مسابقه توسط مجله ی ND برگزار می شود. دسته بندی ها در دو بخش هستند: افراد حرفه ای: عکاسی تبلیغاتی، هنرهای زیبا، نشریات، معماری، طبیعت، مردم. افراد غیر حرفه ای: هنرهای زیبا، معماری، طبیعت، مردم، ویژه. دسته بندی مخصوص افراد […]