فراخوان رقابت بین المللی تصویرسازی «iJungle» سال ۲۰۱۷

فراخوان رقابت بین المللی تصویرسازی «iJungle» سال ۲۰۱۷ منتشر شد. ■ مهلت: ۸ آبان ۱۳۹۶ ■ رقابت بین المللی «iJungle» مسایقه ای برای جشن گرتن هنر جهاینی تصویرسازی است. این رویداد در اروپا برگزار می شود و حضور در آن برای همه تصویرسازان، آزانس های هنری، نمایشگاه ها، دانشجویان و اساتید سرتاسر جهان آزاد است. […]