جستجو

فراخوان هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی

فراخوان هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی منتشر شد. ■ مهلت: ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ■ یک وظایفی است که همه‌ی ما باید به عهده بگیریم. هم آحاد ملّت، هم مسئولین دولتی، هم مسئولین قضائی، هم مسئولین قوّه‌ی مقنّنه یک وظایفی دارند….  یکی از کارها، دخالت دادن مردم در کار تولید است؛ مردم باید […]