جستجو

فراخوان جایزه حمایتی تاداگرنت ۲۰۱۷

فراخوان جایزه حمایتی تاداگرنت ۲۰۱۷ توسط گالری محسن منتشر شد. ■ مهلت: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ■ ■ تاداگرنت برنامه فاندینگ هنر دیجیتال است که برای هنرمندان ایرانی و بین‌المللی شرایطی مطلوب جهت بسط و تکمیل ایده‌هایشان فراهم می‌آورد. این جایزه حمایتی که توسط گالری محسن راه‌اندازی و تأمین مالی شده، به پروژه‌ای بینارشته‌ای و تعاملی […]