جستجو

فراخوان نمایشگاه گروهی نقاشی و تصویر سازی با موضوع دختر

≡فراخوان نمایشگاه گروهی نقاشی و تصویر سازی با موضوع دختر منتشر شد.≡ ■ مهلت: ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ■   ■ این نمایشگاه در اواسط دی ماه در مجتمع بانوان شهردخت به نمایش گذاشته خواهد شد ≡ شرایط شرکت در نمایشگاه ■ تکنیک : آزاد ■ حداکثر سایز : ۱۰۰*۷۰ ■ ورود آقایان در این نمایشگاه […]