جستجو

تمدید فراخوان نمایشگاه گروهی هنرهای معاصر «دیگرسان»

فراخوان نمایشگاه گروهی هنرهای معاصر «دیگرسان»

فراخوان نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی معاصر «دیگرسان» آموزشگاه هنرهای تجسمی آبگینه با همکاری گالری نتا آرت استانبول منتشر شد. مهلت ارسال آثار جهت ارزیابی: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ مهلت تحویل آثار : ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ زمان برگزاری: ۱ تیر ۱۳۹۸ مکان برگزاری: گالری نتا آرت، استانبول، ترکیه. ■ موضوع: آزاد ■ تکنیک: آزاد ■ ابعاد: حداکثر […]