جستجو

فراخوان رقابت بین المللی طراحی بسته بندی YOUNG PACKAGE ۲۰۲۰

Model Young Package 2020

■ مهلت: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
■ رقابت بین المللی طراحی بسته بندی YOUNG PACKAGE ، یک مسابقه بین المللی طراحی بسته بندی سالانه است که بر روی محصولات کاغذی تمرکز دارد و توسط CzechDesign.cz برگزار می شود. محصولات مراقبت شخصی قصد دارند زندگی ما را بهتر کنند. به همین دلیل بسته‌بندی آن‌ها نیز باید بهتر باشد.
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ رده نامحدود:
○ جایزه نفر اول: مبلغ ۲۰۰۰ یورو
○ جایزه نفر دوم: مبلغ ۱۲۰۰ یورو
○جایزه نفر سوم: مبلغ ۸۰۰ یورو
■ رده دبیرستان:
○ جایزه نفر اول: مبلغ ۱۲۰۰ یورو
○ جایزه نفر دوم: مبلغ ۶۰۰ یورو
○جایزه نفر سوم: مبلغ ۴۰۰ یورو

فراخوان رقابت عکاسی Transversalidades ۲۰۲۰

Transversalidades 2020: Photography without borders

■ مهلت: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
■ ین رویداد توسط بنیاد CEI، Centro de Estudos Ibéricos برگزار می شود.
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ جایزه اصلی: مبلغ ۱۵۰۰ یورو
■ جایزه هر بخش: مبلغ ۷۵۰ یورو
■ و تقدیر از ۱۲ نفر: مبلغ ۱۵۰ یورو