فراخوان جایزه بین المللی شعر Moth ۲۰۲۰

The Moth Poetry Prize 2020

■ مهلت: ۱۱ دی ۱۳۹۹
■ این رقابت توسط مجله Moth برگزار می شود. این رویداد یکی از بزرگترین جوایز جهان برای یک شعر منتشر نشده است. داور امسال این رقابت Nick Laird می باشد. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۱۵ یورو برای هر اثر
.
≡ جوایز:
■ جایزه نفر اول: مبلغ ۶۰۰۰ یورو
■ جایزه سه برنده دیگر: مبلغ ۱۰۰۰ یورو
■ و همچنین ۸ جایزه به مبلغ ۲۵۰ یورو برای اشعار قابل تقدیر

فراخوان رقابت بین المللی عکاسی Wedding ۲۰۲۰

The Wedding Photographer of the Year Awards 2020

■ مهلت: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
■ این رقابت به دنبال ایجاد معیار جدیدی برای عکاسی عروسی است. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۱۸ دلار برای یک اثر
.
≡ جوایز:
■ جایزه بزرگ: مبلغ ۳۰۰۰ دلار
■ جایزه برزگ نفر دوم: مبلغ ۵۰۰ دلار
■ و جایزه هر بخش: مبلغ ۱۵۰ دلار