جستجو

فراخوان رقابت بین المللی عکاس چشم انداز Landscape Photographer ۲۰۲۰

Landscape Photographer of the Year 2020

■ مهلت: ۹ مهر ۱۳۹۹
■ رقابت بین المللی عکاس چشم انداز Landscape Photographer فراخوان خود را در سال ۲۰۲۰ اعلام نموده است. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en

≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۲۵ دلار برای هر اثر، اما پنجمین اثر رایگان است.

≡ جوایز:
■ جوایز عکاس چشم انداز سال:
○ جایزه نفر اول: مبلغ ۵۰۰۰ دلار
○ جایزه نفر دوم: مبلغ ۱۰۰۰ دلار
○ جایزه نفر سوم: مبلغ ۵۰۰ دلار
جوایز عکس چشم انداز سال:
○ جایزه نفر اول: مبلغ ۲۰۰۰ دلار
○ جایزه نفر دوم: مبلغ ۱۰۰۰ دلار
○ جایزه نفر سوم: مبلغ ۵۰۰ دلار

فراخوان رقابت بین المللی عکاسی Shining a Light ۲۰۲۰

Shining a Light International Photography Contest 2020

■ مهلت: ۱۱ دی ۱۳۹۹
■ هشتمین دوره رقابت عکاسی Shining a Light توسط مرکز محمد علی برگزار می شود. در حالی که مردان و زنان به طور یک‌سان بر آب تکیه می‌کنند و تحت‌تاثیر کمیابی آن قرار می‌گیرند، زنان مسئولیت‌، نیاز و مصارف بیشتری نسبت به آب دارند. آب را می توان به عنوان یک مسئله اجتماعی برابری جنسیتی و هدف توسعه پایداری ملل متحد و تأثیر تأمین آب در زندگی زنان، موضوع این رقابت قرار داد، زیرا مربوط به زنان و برابری جنسیتی می باشد. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en

≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.

≡ جوایز:
■ جایزه نفر اول: مبلغ ۱۰۰۰ دلار
■ جایزه نفر دوم: مبلغ ۷۵۰ دلار
■ جایزه نفر سوم: مبلغ ۵۰۰ دلار

فراخوان رقابت بین المللی معماری آسمان خراشeVolo ۲۰۲۱

eVolo 2021 Skyscraper Competition

■ مهلت: ثبت نام زودهنگام: ۲۷ آبان ۱۳۹۹
■ ثبت نام دیرهنگام: ۷ بهمن
■ این رویداد که از سال ۲۰۰۶ هر سال برگزار می شود یکی از معتبرترین مسابقات با موضوع ساختمان های بلند مرتبه است. این مسابقه به شناسایی ایده های برجسته ای که با به کارگیری تکنولوژی ها، متریال ها، برنامه ریزی ها، زیبایی شناسی و سازمان دهی های جدید فضایی، تعریفی جدید برای طراحی آسمان خراش ها ارائه میدهند می پردازد. eVolo ارتباط میان آسمان خراش و دنیای طبیعی، آسمان خراش و جامعه و آسمان خراش و شهر را مورد بررسی قرار میدهد. آسمان خراش قرن ۲۱ چیست؟ مسئولیت های تاریخی، متقابل، اجتماعی، شهری و محیطی این ابر سازه ها چه چیزهایی هستند؟ در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en

≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ ثبت نام زودهنگام: مبلغ ۹۵ دلار
■ ثبت نام دیرهنگام: مبلغ ۱۳۵ دلار

≡ جوایز:
■ جایزه نفر اول: مبلغ ۵۰۰۰ دلار امریکا
■ جایزه نفر دوم: مبلغ ۲۰۰۰ دلار امریکا
■ جایزه نفر سوم: مبلغ ۱۰۰۰ دلار امریکا

فراخوان رقابت بین المللی طراحی شهرنشینی Tactical ۲۰۲۰

Tactical Urbanism Now! Competition

■ مهلت: ثبت نام زودهنگام: ۲۶ خرداد الی ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
■ ثبت نام عادی: ۲۶ شهریور الی ۲۵ آبان
■ ثبت نام دیرهنگام: ۲۶ آبان الی ۹ آذر
■ این رویداد به دنبال طراحی شهری است که در آن فضاهای عمومی چیزی فراتر از کانسپت های سنتی پارک، میدان یا خیابان باشند. ایده این مسابقه آزمایش سناریو های شهری جدید است که با استفاده از طراحی های چند منظوره، تبادلات اجتماعی، فعالیت های جمعی و تعاملات شهروندی را بهبود بخشند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ ثبت نام زودهنگام: مبلغ ۵۹ یورو
■ ثبت نام عادی: مبلغ ۸۹ یورو
■ ثبت نام دیرهنگام: مبلغ ۱۱۹ یورو
.
≡ جوایز:
■ جایزه نفر اول: مبلغ ۲۰۰۰ یورو
■ جایزه نفر دوم: مبلغ ۱۰۰۰ یورو
■ جایزه نفر سوم: مبلغ ۵۰۰ یورو
■ دوجایزه طلایی: مبلغ ۲۵۰ یورو برای هر کدام
■ از ۱۰ اثر برتر دیگر نیز تقدیر خواهد شد.