فراخوان رقابت بین المللی عکاسی Insight Investment Astronomy ۲۰۲۱

Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2021

■ مهلت: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
■ رقابت بین المللی عکاسی Insight Investment Astronomy، یک رقابت عکاسی سالانه نجوم است که توسط رصدخانه سلطنتی گرینویچ در دو بخش جوانان و بزرگسالان برگزار می شود. شرکت برای تمامی افراد آزاد است. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ جایزه بزرگ: مبلغ ۱۰,۰۰۰ پوند و عنوان عکاس نجوم سال
■ بزرگسالان:
○ نفر اول: مبلغ ۱۵۰۰ پوند
○ نفر دوم: مبلغ ۵۰۰ پوند
○ و جایزه تقدیر:۲۵۰ پوند
■ جوانان:
○ نفر اول: مبلغ ۱۵۰۰ پوند
○ نفر دوم: مبلغ ۵۰۰ پوند
○ و جایزه تقدیر: مبلغ ۲۵۰ پوند

فراخوان رقابت بین المللی تصویرسازی AOI ۲۰۲۱

The World Illustration Awards 2021

■ مهلت: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
■ این رقابت توسط انجمن تصویرگران (AOI) در لندن، انگلیس برگزار می شود. تمامی تصویرگران بالای ۱۸ سال از سراسر جهان می توانند در این رقابت شرکت نمایند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ تک اثر: مبلغ ۲۹ پوند
■ مجموعه اثر: مبلغ ۴۹ پوند
.
≡ جوایز:
■ جایزه اول: مبلغ ۲۰۰۰ پوند
■ جایزه استعداد جدید: مبلغ ۱۰۰۰ پوند