جستجو

فراخوان جایزه بین المللی طراحی صنعتی World Design Impact ۲۰۲۱

World Design Impact Prize 2021

■ مهلت: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
■ این رویداد اولین باردر سال ۲۰۱۱ برای ارج نهادن و ارتقاء پروژه های مبتنی بر طراحی صنعتی که از طراحی برای تأثیر مثبت بر کیفیت زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و یا زیست محیطی ما استفاده می کنند، تاسیس شد. شرکت در این مسابقه برای همه هنرمندان در سراسر جهان آزاد است. پروژه های ارسالی می بایست تأثیر مثبت داشته و طراحی آگاهانه اجتماعی را منعکس کند. طرح باید طراحی صنعتی باشد و استفاده های ابتکاری از طراحی صنعتی را به نمایش بگذارد.در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی پورتفولیو + گرافیک فستیوارت» برای تهیه پورتفولیوی حرفه‌ای و «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
■ http://festivart.ir/department-graphic
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ برندگان و طرح های منتخب جوایزی دریافت خواهند کرد.