فراخوان چهل و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کارتون Piracicaba برزیل ۲۰۲۱

48th lnternational Humor Exhibition of Piracicaba 2021

■ مهلت: ۲۹ تیر ۱۴۰۰
■ نمایشگاه بین‌المللی کارتون Piracicaba فراخوان چهل و هشتمین رویداد خود را در سال ۲۰۲۱ اعلام نموده است. تمامی هنرمندان برزیلی و غیر برزیلی می توانند در این رقابت شرکت نمایند. آثار نباید قبلا برنده و یا منتشر شده باشند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی پورتفولیو + گرافیک فستیوارت» برای تهیه پورتفولیوی حرفه‌ای و «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■http://festivart.ir/department-en
■http://festivart.ir/department-graphic
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ مجموعا مبلغ ۵۵,۰۰۰ R$ برای برندگان این رقابت در نظر گرفته شده است.

فراخوان جشنواره بین المللی فیلم دانشجویی Pro Carton ۲۰۲۱

Pro Carton Student Video Award 2021

■ مهلت: ۴ تیر ۱۴۰۰
■ جشنواره فیلم دانشجویی Pro Carton برای داستان ویدئویی در مورد جعبه های کارتنی توسط انجمن اروپایی برگزار می شود. این رقابت با پیام، کارتن یک وسیله بسته بندی متعادل از نظر اقتصادی و زیست محیطی است و همچنین ترویج استفاده از کارتن برای صاحبان برند، تجارت و همچنین طراحان و رسانه ها برگزار می شود. موضوع رقابت امسال «داستان ویدئویی در مورد جعبه ها و کارتن های مقوایی» است. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی پورتفولیو + گرافیک فستیوارت» برای تهیه پورتفولیوی حرفه‌ای و «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■http://festivart.ir/department-en
■http://festivart.ir/department-graphic
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ برنده ۵۰۰۰ یورو به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد.
■ برندگان به مراسم جوایز گالاکارتون(Gala Carton Award) دعوت می شوند. هزینه سفر و اقامت به عهده برگزارکننده این رقابت است.