جستجو

فراخوان جایزه بین المللی شعر McLellan ۲۰۲۱

McLellan Poetry Competition 2021

■ مهلت: ۱۳ تیر ۱۴۰۰
■ جایزه شعر McLellan، به عنوان بخشی از جشنواره هنرهای نمایشی McLellan توسط تئاتر آران و هنرهای نمایشی برگزار می شود. داور امسال این رقابت Luke Wright می باشد. شرکت برای همه افراد آزاد است. محدودیتی در تعداد و موضوع اشعار وجود ندارد. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی پورتفولیو + گرافیک فستیوارت» برای تهیه پورتفولیوی حرفه‌ای و «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■http://festivart.ir/department-en
■http://festivart.ir/department-graphic
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۶پوند برای شعر اول و ۵پوند برای هر شعر اضافه که به فرم مشابه ارائه شود.
.
≡ جوایز:
■ جایزه نفر اول: ۱۵۰۰پوند
■ جایزه نفر دوم: ۳۰۰پوند
■ جایزه نفر سوم: ۱۵۰پوند
■ و همچنین به ۶ نفر دیگر نیز مبلغ ۲۵پوند اعطا می شود.

فراخوان نهمین جشنواره بین المللی کاریکاتور De Geus ۲۰۲۱

the 9th Cartoon Contest 'De Geus' Belgium/ 2021

■ مهلت: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
■ نهمین جشنواره دوسالانه کاریکاتور De Geusبا هدف حمایت از آثار خلاقانه در زمینه مبارزه با استعمار, و تاثیر گذاری هنر بر مشکلات جهانی مانند استعمار و نژادپرستی و تعصبات کلیشه ای برگزار می شود. شرکت در این جشنواره برای تمامی هنرمندان و علاقمندان بالای ۱۸ سال از سراسر جهان آزاد است. موضوع رقابت امسال «استعمار و استعمار زدایی» است. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی پورتفولیو + گرافیک فستیوارت» برای تهیه پورتفولیوی حرفه‌ای و «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■http://festivart.ir/department-en
■http://festivart.ir/department-graphic
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ جایزه نفر اول: ۸۰۰ یورو
■ جایزه نفر دوم: ۴۰۰ یورو
■ جایزه نفر سوم: ۲۵۰ یورو
■ جایزه نفر چهارم: ۲۰۰ یورو
■ جایزه نفر پنجم: ۱۵۰ یورو