فراخوان رقابت بین المللی شعر و تصویرسازی Greek Bicentennial یونان ۲۰۲۱

The Greek Bicentennial Poetry Pamphlet Prizes

■ مهلت: ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
■ مسابقه شعر و تصویرسازی یونان از شاعران و تصویرگران دعوت می کند تا به مناسبت جشن دویست ساله خلقت یونان مدرن، در این مسابقه شرکت نمایند. همه نویسندگان و تصویرگران در هر سنی از سراسر جهان می توانند در این رقابت شرکت نمایند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی پورتفولیو + گرافیک فستیوارت» برای تهیه پورتفولیوی حرفه‌ای و «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■http://festivart.ir/department-en
■http://festivart.ir/department-graphic

≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.

≡ جوایز:
■ جایزه شعر: مبلغ ۱۰,۰۰۰ پوند و انتشار اثر
جایزه تصویرسازی: مبلغ ۵۰۰۰ پوند و انتشار اثر