جستجو

صفحه اختصاصی ثبت نظرات شرکت کنندگان در نمایشگاه های کیوریتوری شده توسط خانم «ارغوان افشاریان»

گروه هنری «نقش هنر» با کیوریتوری خانم ها «ارغوان افشاریان»، «پروین معراجى» و «اورانوس افشاریان» اقدام به انتشار فراخوان و برگزاری نمایشگاه های هنری در گالری های تهران می نمایند.

این صفحه با هدف ثبت نظرات شرکت کنندگان در نمایشگاه های کیوریتوری شده توسط خانم «ارغوان افشاریان» ایجاد شده است. ثبت نظرات شرکت کنندگان می تواند هم در تصمیم گیری هنرمندانی که در آینده قصد حضور در فراخوان های ایشان را دارند، بسیار مفید و کاربردی باشد و هم باعث بهبود عملکرد این کیوریتور باشد. متن معرفی زیر توسط این هنرمند تنظیم شده است.

≡ ارغوان افشاریان

■ متولد مرداد ١٣٧۶
■ کار عکاسی و نقاشی انجام می دم.

≡ سوابق تحصیلی

■ معماری داخلی ـ عکاسی ـ گردشگری
■ مدرس نقاشى در آموزشگاه هنرهاى تجسمى نقش هنر با مجوز رسمى از وزارت ارشاد اسلامى

≡ سوابق کاری ≡

■ نمایشگاه گروهی ۶ بهمن ٩۶ در گالری آیریک
■ نمایشگاه گروهی ١١ اسفند ٩۶ در گالری آیریک
■ نمایشگاه گروهی ٢۵ فروردین ٩٧ در گالری آیریک
■ نمایشگاه گروهی ١۴ اردیبهشت در گالری احسان
■ نمایشگاه گروهی ٢٨ اردیبهشت در گالری آیریک
■ نمایشگاه گروهی ٢۵ خرداد در گالری احسان
■ نمایشگاه گروهی ۶ تیر موزه فلسطین
■ نمایشگاه گروهی ۵ مرداد در گالری آیریک
■ نمایشگاه گروهی ١٣ مهر در گالری شمیده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

■ لطفا در زمان درج نظر، به موارد زیر توجه کنید.

  1. در صورت تمایل به درخواست پاسخ، راه تماس با خودتان را در متن پیام ذکر کنید.
  2. لطفا تاریخ نمایشگاهی را که در آن شرکت کرده اید، بنویسید.
  3. نظرات شما در بررسی تداوم همکاری با کیوریتوها تأثیر مستقیم خواهد داشت.