جستجو

صفحه اختصاصی ثبت نظرات شرکت کنندگان در نمایشگاه های کیوریتوری شده توسط خانم «سارا آتش هوش»

خانم «سارا آتش هوش» اقدام به انتشار فراخوان و برگزاری نمایشگاه های هنری در گرجستان می نمایند.

این صفحه با هدف ثبت نظرات شرکت کنندگان در نمایشگاه های کیوریتوری شده توسط خانم «سارا آتش هوش» ایجاد شده است. ثبت نظرات شرکت کنندگان می تواند هم در تصمیم گیری هنرمندانی که در آینده قصد حضور در فراخوان های ایشان را دارند، بسیار مفید و کاربردی باشد و هم باعث بهبود عملکرد این کیوریتور باشد. بیوگرافی زیر توسط این کیوریتور برای فستیوارت ارسال شده است.

≡ سارا آتش هوش

■ متولد آبان ۶٨ | تهران

≡ فارغ التحصیل رشته هاى:

■ گرافیک(دانشگاه شریعتى)
■ کارشناسى نقاشى(الزهرا)
■ ارشد تصویرسازى(پردیس هنرهاى زیبا تهران)

≡ سوابق تدریس:

■ مدرس کلاسهاى آزاد پردیس هنرهاى زیباى تهران
■ مدرس کلاسهاى آزاد دانشگاه الزهرا
■ مدرس در کلاس هاى آزاد دیگر…

≡ سوابق نمایشگاهی:

■ کیوریتور چندین نمایشگاه گروهى نقاشى و تصویرسازى
■ شرکت در چندین نمایشگاه گروهى نقاشى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

■ لطفا در زمان درج نظر، به موارد زیر توجه کنید.

  1. لطفا تاریخ نمایشگاهی را که در آن شرکت کرده اید، بنویسید.
  2. در صورت تمایل به درخواست پاسخ، راه تماس با خودتان را در متن پیام ذکر کنید.
  3. نظرات شما در بررسی تداوم همکاری با کیوریتوها تأثیر مستقیم خواهد داشت.