جستجو

صفحه اختصاصی ثبت نظرات شرکت کنندگان در نمایشگاه های برگزار شده توسط «گروه ویولت»

گروه هنری «ویولت» با کیوریتوری خانم ها «نسترن اسدی» و «نگار اسدی» اقدام به انتشار فراخوان و برگزاری نمایشگاه های هنری در تهران می نمایند.

این صفحه با هدف ثبت نظرات شرکت کنندگان در نمایشگاه های کیوریتوری شده توسط گروه «ویولت» ایجاد شده است. ثبت نظرات شرکت کنندگان می تواند هم در تصمیم گیری هنرمندانی که در آینده قصد حضور در فراخوان های ایشان را دارند، بسیار مفید و کاربردی باشد و هم باعث بهبود عملکرد این کیوریتور باشد.

■ لطفا در زمان درج نظر، به موارد زیر توجه کنید.

  1. پیام های حاوی کلمات توهین آمیز حذف می شوند.
  2. لطفا تاریخ نمایشگاهی را که در آن شرکت کرده اید، بنویسید.
  3. در صورت تمایل به درخواست پاسخ، راه تماس با خودتان را در متن پیام ذکر کنید.
  4. نظرات شما در بررسی تداوم همکاری با کیوریتوها تأثیر مستقیم خواهد داشت.