فراخوان چهارمین دوره برنامه جایزه یونسکو در زمینه آموزش زنان و دختران (۲۰۱۹)

فراخوان چهارمین دوره برنامه جایزه یونسکو در زمینه آموزش زنان و دختران (۲۰۱۹) منتشر شد. مهلت: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ یونسکو با همکاری جمهوری خلق چین، چهارمین دوره برنامه «جایزه یونسکو در زمینه آموزش زنان و دختران» را اجرا می‌کند. هدف از تدوین این جایزه که در صد و نود و هفتمین نشست شورای اجرایی یونسکو […]

فراخوان سومین دور برنامه جایزه یونسکو در زمینه آموزش زنان و دختران سال ۲۰۱۸

فراخوان سومین دور برنامه جایزه یونسکو در زمینه آموزش زنان و دختران سال ۲۰۱۸ منتشر شده است. ■ مهلت: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ■ یونسکو با همکاری جمهوری خلق چین، سومین دور برنامه «جایزه یونسکو در زمینه آموزش زنان و دختران» را اجرا می‌کند. هدف از تدوین این جایزه که در صد و نود و هفتمین […]

فراخوان برگزاری چهارمین دور جایزه یونسکو ژاپن در زمینه آموزش برای توسعه پایدار

فراخوان برگزاری چهارمین دور جایزه یونسکو ژاپن در زمینه آموزش برای توسعه پایدار منتشر شد. ■ مهلت: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ ■ یونسکو با همکاری کشور ژاپن، چهارمین دور برنامه «جایزه یونسکوـ ژاپن در زمینه آموزش برای توسعه پایدار» را اجرا می‌کند. هدف از تدوین این جایزه که در صد و نود و پنجمین نشست شورای […]