جستجو

فراخوان ثبت نام در بزرگترین رویداد نوآورانه پیام‌رسان‌های ایرانی

فراخوان ثبت نام در بزرگترین رویداد نوآورانه پیام‌رسان‌های ایرانی: «پیام آورد» منتشر شد. مهلت:‌ ۳۰ دی ۱۳۹۷ این‌رقابت یک فرآیند مهارت‌سنجی میان طراحان است. تکیه ما در این مسابقه به نوآوری شما است. ما امیدواریم چیره‌دست‌ترین طراحان را شناسایی و به پیام‌رسان‌های ایرانی متصل کنیم. از باارزش‌ترین آورده‌های این مسابقه، ارتباط میان طراحان و بازار […]