جستجو

فراخوان جشنواره ی روایت نویسی مو به مو تمدید شد.

فراخوان جشنواره ی روایت نویسی مو به مو تمدید شد.

■ آخرین مهلت ارسال آثار : ۲۰ دی ۱۴۰۲
■ داوران جشنواره: مهدی فرج اللهی_رضا ساکی
■ جشنواره ی روایت نویسی مو به مو – مو به مو ماجرا

≡ اهداف جشنواره
■ افزایش آگاهی جامعه از بیماری‌های مرتبط با مو و شرایط خاص زندگی بیماران مبتلا
■ تشویق افراد بیمار و اطرافیان به گفتگو درباره شرایط خود و روایت تلخی و شیرینی‌های زندگی
■ تغییر در خویشتن‌پنداری بیماران و افزایش اعتماد به نفس در آنها
■ ایجاد جامعه‌ای همدل، حامی و انگیزه‌بخش برای بیماران مرتبط با مو

≡ محورهای جشنواره
■ ۱. روایت های شخصی
■ ۲. داستان های آزاد

≡ جوایز
■ در بخش روایت نویسی
● مقام اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون تومان
● مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ ۳ میلیون تومان
● مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۲ میلیون تومان
■ در بخش آزاد
● تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون تومان برای یک اثر برگزیده
● جایزه ی بهترین داستان از نگاه و رای مخاطبین: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۳ میلیون تومان

■ جهت اطلاع از قوانین و شرکت در جشنواره به سایت www.wigneli.ir مراجعه فرمایید.

فراخوان جشنواره ی روایت نویسی مو به مو

پوستر فراخوان جشنواره ی روایت نویسی مو به مو

■ مهلت: ۲۰ آذر ۱۴۰۲
■ جشنواره ی روایت نویسی مو به مو – مو به مو ماجرا

≡ اهداف جشنواره
■ افزایش آگاهی جامعه از بیماری‌های مرتبط با مو و شرایط خاص زندگی بیماران مبتلا
■ تشویق افراد بیمار و اطرافیان به گفتگو درباره شرایط خود و روایت تلخی و شیرینی‌های زندگی
■ تغییر در خویشتن‌پنداری بیماران و افزایش اعتماد به نفس در آنها
■ ایجاد جامعه‌ای همدل، حامی و انگیزه‌بخش برای بیماران مرتبط با مو

≡ محورهای جشنواره
■ ۱. روایت های شخصی:
■ ۲. داستان های آزاد:

≡ جوایز
■ در بخش روایت نویسی
● مقام اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون تومان
● مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ ۳ میلیون تومان
● مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۲ میلیون تومان
■ در بخش آزاد
● تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون تومان برای یک اثر برگزیده
● جایزه ی بهترین داستان از نگاه و رای مخاطبین: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۳ میلیون تومان

■ جهت اطلاع از قوانین و شرکت در جشنواره به سایت www.wigneli.ir مراجعه فرمایید