جستجو

فراخوان پانزدهمین رقابت طراحی پارچه استانبول ۲۰۲۱

The 15th Istanbul International Fabric Design Contest 2021

■ مهلت: ۴ تیر ۱۴۰۰
■ انجمن بین المللی نساجی (ITHIB) فراخوان پانزدهمین دوره مسابقه طراحی بین المللی Faber Design ۲۰۲۰ را اعلام کرد.
در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ Festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ سه فینالیست برتر، فرصت دیدار با Première Vision در پاریس در ماه فوریه ۲۰۲۱ را خواهند داشت.
■ و به اولین رتبه ۷۶۰۰ یورو، دومین رتبه ۳۸۰۰ یورو و سومین رتبه ۱۹۰۰ یورو داده خواهد شد.