علی آقارحیمی؛ مترجم متون ادبی دپارتمان تخصصی زبان فستیوارت

برای آشنایی با اعضای دپارتمان های تخصصی فستیوارت، به هر کدام از اعضا، یک صفحه اختصاصی در وبسایت و اینستاگرام فستیوارت اختصاص دادم. در این پست، با مترجم ارزشمند متون ادبی دپارتمان تخصصی زبان فستیوارت، جناب آقای «علی آقارحیمی» آشنا می شوید. معرفی جذابی به قلم خودشون هست که توصیه می کنم حتما بخونید.

پانوشت:
جناب «آقارحیمی» عزیز! از شما به خاطر همکاری با فستیوارت تشکر می‌کنم.