جستجو

فراخوان دوره جامع گرافیک مرکز آموزش های هنری و تخصصی دانشگاه هنر

فراخوان دوره جامع گرافیک مرکز آموزش های هنری و تخصصی دانشگاه هنر منتشر شد. ■ مرکز آموزشهای هنری و تخصصی دانشگاه هنر برگزار می کند: ■ دوره جامع گرافیک دوره ای تخصصی و کاربردی متشکل از ۶ کارگاه آموزشی برای افزایش مهارت و توانمندی لازم به جهت آماده سازی برای ورود به بازار کار در […]