جستجو

فراخوان بین المللی دوره رزیندنسی (اقامت هنری) هنر ـ طبیعت CIMA

فراخوان بین المللی دوره رزیندنسی (اقامت هنری) هنر ـ طبیعت CIMA منتشر شد. مهلت: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ به گزارش فستیوارت بر اساس خبر منتشر شده در گالری آنلاین، دوره رزیندسی هنری عمومی C.I.M.A با هدف پژوهش و اکتشاف نقطه تلاقی هنر و طبیعت منتشر شده است. این برنامه در عمارتی خصوصی برگزار می شود که […]