جستجو

فراخوان کنفرانس عمران، معماری وشهرسازی کشورهای جهان اسلام

فراخوان کنفرانس عمران، معماری وشهرسازی کشورهای جهان اسلام توسط مرکز آموزش علمی – کاربردی شهرداری تبریزمنتشر شد. ■ مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ■ سازمان کنفرانس اسلامی معروف به سازمان همکاری اسلامی طرحی را از سال ۲۰۱۵ با نام معرفی شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی کلید زد. در این طرح هر ساله شهری […]