جستجو

فراخوان نمایشگاه بین المللی” انوشگان/ Immortality”

فراخوان نمایشگاه بین المللی” انوشگان/ Immortality” ■ مهلت ثبت نام : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ■ تحویل آثار :اواسط خرداد ( تاریخ دقیق تحویل آثار متعاقبا اعلام می گردد) نامیرایی یا انوشگی Immortality عبارت است از توانایی زیستن بدون زمان پایان یا مرگ . Blue Rhino Foundation این بار برآنست ,در نمایشگاهی گروهی از آثار مدرن […]