جستجو

فراخوان رقابت بین المللی تصویرسازی مجله Communication Arts ۲۰۲۱

Communication Arts 2021 Illustration Competition

■ مهلت: ۳ بهمن ۱۳۹۹
■ رقابت تصویرسازی Communication Arts به عنوان یکی از معتبرترین رقابت های بین المللی در حوزه تصویر سازی و ارتباطات فراخوان خود را اعلام کرده است. شرکت برای تمامی تصویرسازان از سراسر جهان آزاد است. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ تبلیغات، کتاب ها، ژورنالیستی، فروش، سازمانی، تبلیغات شخصی، آثار منتشر نشده: مبلغ ۴۰دلار برای تک اثر و مبلغ ۸۰دلار برای مجموعه اثر
■ حرکت و انیمیشن: ۹۰ دلار برای تک اثر و مبلغ ۱۸۰ دلار برای مجموعه
■ دانشجویی: مبلغ ۲۰ دلار برای تک اثر و مبلغ ۴۰ دلار برای مجموعه، مبلغ ۴۵ دلار برای فیلم تکی و مبلغ ۹۰ دلار برای مجموعه فیلم
■ آثاری که پس از ۱۹ دی ۱۳۹۹ ارسال شوند: باید مبلغ ۱۰ دلار بیشتر بپردازند.
.
≡ جوایز:
■ منتخبین این رویداد علاوه بر دریافت جایزه گواهی حضور در این رویداد را دریافت خواهند کرد.
■ آثار برتر در نسخه های انشارات چاپی و دیجیتال Communication Arts ۲۰۲۱ چاپ خواهد شد.