جستجو

فراخوان جشنواره بین المللی تنوع زیستی FIIN ۲۰۲۰

Short Films Festival of Biodiversity: FIIN 2020

■ مهلت: ۱۶ تیر ۱۳۹۹
■ این رقابت‌ها بخش جدایی از جشنواره فیلم کوتاه تنوع زیستی است.
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ طراحی: مبلغ ۵ یورو
■ عکاسی: مبلغ ۵ یورو
■ فیلم کوتاه: مبلغ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ جوایز طراحی علمی:
○ جایزه نفر اول: مبلغ ۵۰۰ یورو
○ جایزه نفر دوم: مبلغ ۲۰۰ یورو
○ جایزه نفر سوم: مبلغ ۱۰۰ یورو
■ جوایز طراحی طبیعت:
○ جایزه نفر اول: مبلغ ۲۵۰ یورو
○ جایزه نفر دوم: مبلغ ۱۰۰ یورو
○ جایزه نفر سوم: مبلغ ۵۰ یورو
■ جوایز عکاسی:
○ جایزه نفر اول: مبلغ ۴۰۰ یورو
○ جایزه نفر دوم: مبلغ ۱۵۰ یورو
○ جایزه نفر سوم: مبلغ ۱۰۰ یورو
■ جایزه فیلم کوتاه:
○ برنده ۴۰۰۰ یورو دریافت می کند.