جستجو

فراخوان رقابت بین المللی عکس خیابانی Leica ۲۰۲۰

■ مهلت: ۲۶ آذر ۱۳۹۹
■ گالری Leica ۶ × ۷ ورشو، فراخوان دهمین رقابت خود را اعلام نموده است. شرکت برای تمامی عکاسان از سراسر جهان آزاد است. تمام تکنیکهای عکاسی پذیرفته می شوند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ بهترین تصاویر در گالری Leica ۶×۷ ورشو به نمایش گذاشته خواهد شد.
■ برنده جایزه بزرگ دوربین Leica Q ۲ را دریافت می کند.