جستجو

فراخوان بین المللی جشنواره ادبی Wells ۲۰۲۰

Wells Festival of Literature's Competitions

■ مهلت: ۱۰ تیر ۱۳۹۹
■ مسابقات بخشی جدایی ناپذیر از جشنواره ادبیات ولز هستند. هر سال تعداد شرکت کنندگان افزایش می یابد و از سراسر جهان اثر دریافت می شود.
ـ
ـــــــــــ▼ـــــــــــ
ـ
ـــ توجه: «دپارتمان تخصصی ترجمه متون ادبی فستیوارت» با همکاری مترجمان بسیار معتبر، با موفقیت در حال ارائه خدمات به نویسندگان و هنرمندان ایرانی است. این دپارتمان در تمام مراحل ثبت نام، ترجمه تا پرداخت هزینه ها و دریافت جوایز در کنار شما خواهد بود. این فراخوان را برای شاعران و هنرمندان ارزشمند ایرانی که برای حضور در رویدادهای بین المللی با محدودیت آشنایی با زبان انگلیسی یا واریز و دریافت هزینه های ارزی روبرو هستند، ارسال کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این دپارتمان، به لینک زیر مراجعه کنید:
ـ Festivart.ir/department-en
ـ
ـــــــــــ▲ـــــــــــ
ـ
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ شعر آزاد، داستان کوتاه و کتاب کودکان: ۶ پوند برای هر اثر
■ شاعران جوان: ۳ پوند برای هر اثر
.
≡ جوایز:
■ شعر آزاد:
○ نفر اول: مبلغ ۱۰۰۰ پوند
○ نفر دوم: مبلغ ۵۰۰ پوند
○ نفر سوم: مبلغ ۲۵۰ پوند
■ داستان کوتاه و کتاب کودکان:
○ نفر اول: مبلغ ۷۵۰ پوند
○ نفر دوم: مبلغ ۳۰۰ پوند
○ نفر سوم: مبلغ ۲۰۰ پوند
■ شاعران جوان:
○ نفر اول: مبلغ ۱۵۰ پوند
○ نفر دوم: مبلغ ۷۵ پوند
○ نفر سوم: مبلغ ۵۰ پوند