جستجو

فراخوان رقابت بین المللی داستان کوتاه Hackathon ۲۰۲۰

Owl Canyon Press Short Story Hackathon #4 (AKA Flashathon)

■ مهلت: ۹ مهر ۱۳۹۹
■ این مسابقه توسط Owl Canyon Press، ناشر مستقل در بولدر، کلرادو برگزار می شود. شرکت برای تمامی افراد آزاد است. از نویسندگان دعوت می شود تا یک داستان کوتاه متشکل از ۲۰ پاراگراف را ایجاد و ارسال کنند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ تا ماه آگوست رایگان می باشد و بعد از آن تا پایان مهلت، هزینه شرکت در مسابقه، ۲۵ دلار است.
.
≡ جوایز:
■ جایزه نفر اول: مبلغ ۱۰۰۰ دلار
■ جایزه نفر دوم: مبلغ ۷۵۰ دلار
■ جایزه نفر سوم: مبلغ ۵۰۰ دلار