جستجو

فراخوان بورسیه تحصیلی عکاسی TAPSA ۲۰۲۰

Photography Scholarship Award

■ مهلت: ۲ مهر ۱۳۹۹
■ این رویداد به دنبال عکاسانی است که بتوانند بیشترین نبوغ و ابتکار را همراه با مهارتشان در عکاسی و قصه گویی نشان بدهند. به ۵ نفر از عکاسانی که پورتفولیویی از بهترین عکس های خود در سه سال گذشته برای برگزارکنندگان ارسال کرده اند، بورسیه تعلق خواهد گرفت.
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ اثار برگزیده در کتاب سالانه Xposure و آرشیو عمومی SGMBمنتشر خواهند شد.
■ جوایزی به صورت برنامه های آموزشی در قالب ورکشاپ ها فقط در تاریخ و ساعت مشخص به برندگان اهدا خواهند شد.