جستجو

فراخوان رقابت بین المللی عکاسی RHS ۲۰۲۲

RHS Photographic Competition 2022

■ مهلت: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
■ رقابت عکاسی RHS توسط انجمن باغبانی سلطنتی برگزار می شود. شرکت برای تمامی افراد آزاد است. هر شرکت کننده فقط می تواند ۵ اثر ارسال نماید. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی پورتفولیو + گرافیک فستیوارت» برای تهیه پورتفولیوی حرفه‌ای و «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■http://festivart.ir/department-en
■http://festivart.ir/department-graphic
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ جایزه نفر برگزیده: ۵ هزار پوند
■ جایزه نفر برگزیده بخش جوان: مبلغ ۷۵۰ پوند
■ دسته بزرگسالان:
○ جایزه نفر اول: مبلغ ۵۰۰ پوند
○ جایزه نفر دوم: مبلغ ۲۵۰ پوند
○ جایزه نفر سوم: مبلغ ۱۵۰ پوند
■ پورتفولیو:
بهترین اثر: مبلغ ۵۰۰ پوند
■ زیر ۱۸ سال:
○ جایزه نفر اول: مبلغ ۱۵۰ پوندWex Photographic vouchers
○ جایزه نفر دوم: مبلغ ۷۵ پوندWex Photographic vouchers
○ جایزه نفر سوم:مبلغ ۵۰ پوندWex Photographic vouchers
■ زیر ۱۱ سال:
○ جایزه نفر اول: مبلغ ۱۵۰ پوند Wex Photographic vouchers
○ جایزه نفر دوم: مبلغ ۷۵ پوند Wex Photographic vouchers
○ جایزه نفر سوم: مبلغ ۵۰ پوند Wex Photographic vouchers