جستجو

فراخوان رقابت بین المللی طراحی کارت پستال shinhan ۲۰۲۰

2020 ShinHan Postcard Art Contest

■ مهلت: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
■ رقابت طراحی کارت پستال توسط شرکت ShinHan کره جنوبی برگزار می شود.
■ تمامی هنردوستان ۴ تا ۱۸ سال امکان شرکت در این رویداد را خواهند داشت.
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ جایزه بزرگ: مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ KRW
■ جوایز نفر اول در هر رده:
○ سن ۱۶ الی ۱۸ سال: گواهی و مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ KRW
○ سن ۱۳ الی ۱۵ سال: گواهی و مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ KRW
○ سن ۷ الی ۱۲ سال: گواهی و مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ KRW
○ سن ۴ الی ۶ سال: گواهی و مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ KRW
■ جوایز نفرات دوم برای دو نفر در هر رده:
○ سن ۱۶ الی ۱۸ سال: گواهی و ابزار هنری و مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ KRW
○ سن ۱۳ الی ۱۵ سال: گواهی و ابزار هنری و مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ KRW
○ سن ۷ الی ۱۲ سال: گواهی و ابزار هنری و مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ KRW
○ سن ۴ الی ۶ سال: گواهی و ابزار هنری و مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ KRW
■ جوایز نفر سوم برای ۸ نفر: گواهی و ابزار هنری
■ جایزه نفر چهارم برای ۲۰۰ نفر: گواهی و ابزار هنری
■ و تقدیر از ۵۰۰ اثر: گواهی و ابزار هنری