جستجو

فراخوان رقابت بین المللی عکاسی گالری SE Center ۲۰۲۰

SE Center Contest “A Woman’s View”

■ مهلت: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
■ خانم عکاس عزیز! بیایید بهترین کاری را که می توانید انجام دهید. بگذارید صدای تان شنیده شود. بگذارید با زیبایی ها و پیچیدگی ها، ظرافت ها، داستان ها، تجربیات و دیدگاه هایتان دنیا را تغییر دهید. عشق، دلسوزی، عصبانیت، و احساسات، تجربیات شما و بله، نظرات شما، تصمیمات شما! تمامی عکاسان زن بدون در نظر گرفتن مکان، سن و سطح مهارت از سراسر جهان می توانند در این رقابت شرکت نمایند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۳۵ دلار برای ۵ اثر و ۶ دلار برای هر اثر اضافه(تا ۱۰ اثر)
برای اعضاء: مبلغ ۲۸ دلار برای ۵ اثر و مبلغ ۵ دلار برای هر اثر اضافه
.
≡ جوایز:
■ تعداد ۳۵-۴۰ تصویر برگزیده تقریباً به مدت یک ماه در فضای گالری اصلی SE Center به نمایش گذاشته می شوند همچنین فرصتی برای دعوت شدن به نمایش انفرادی در تاریخ بعدی وجود دارد.

فراخوان رقابت بین المللی داستان کوتاه زنان Mslexia ۲۰۲۰

Mslexia Women’s Short Story Competition 2020

■ مهلت: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
■ این رقابت توسط مجله Mslexia ، نشریه ای برای زنان برگزار می شود. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۱۰ پوند برای هر داستان
.
≡ جوایز:
■ برنده این رقابت مبلغ ۳۰۰۰ پوند + یک هفته حضور در Arvon retreat و یک روز با یک ویراستار نشریه Virago
■ سه فینالیست هر کدام مبلغ ۱۰۰ پوند دریافت می کنند.
■ هر چهار اثر برتر در نسخه ماه دسامبر ۲۰۲۰ نشریه Mslexia منتشر خواهند شد.