•  فرآیند پرداخت هزینه ارسال فیلم به جشنواره ها ناتمام باقی ماند. لطفا مجددا تلاش کنید و درصورت تکرار به t.me/honarpazhouh اطلاع بدهید.