منو

ارغوان افشاریان

صفحه اختصاصی ثبت نظرات شرکت کنندگان در نمایشگاه های کیوریتوری شده توسط خانم «ارغوان افشاریان»

گروه هنری «نقش هنر» با کیوریتوری خانم ها «ارغوان افشاریان»، «پروین معراجى» و «اورانوس افشاریان» اقدام به انتشار فراخوان و برگزاری نمایشگاه های هنری در گالری های تهران می نمایند.

این صفحه با هدف ثبت نظرات شرکت کنندگان در نمایشگاه های کیوریتوری شده توسط خانم «ارغوان افشاریان» ایجاد شده است. ثبت نظرات شرکت کنندگان می تواند هم در تصمیم گیری هنرمندانی که در آینده قصد حضور در فراخوان های ایشان را دارند، بسیار مفید و کاربردی باشد و هم باعث بهبود عملکرد این کیوریتور باشد. متن معرفی زیر توسط این هنرمند تنظیم شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کار عکاسی و نقاشی انجام میدم
دیپلم معماری
مدرک فنی حرفی عکاسی
مدرک فنی حرفی گردشگری

≡ سوابق کاری ≡

۶ بهمن ٩۶ گالری آیریک
١١ اسفند ٩۶ گالری آیریک
٢۵ فروردین ٩٧ گالری آیریک
١۴ اردیبهشت ٩٧ گالری احسان
٢٨ اردیبهشت ٩٧ گالری احسان
٢۵ خرداد ٩٧ گالری احسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

■ لطفا در زمان درج نظر، به موارد زیر توجه کنید.

  1. در صورت تمایل به درخواست پاسخ، راه تماس با خودتان را در متن پیام ذکر کنید.
  2. نظرات شما در بررسی تداوم همکاری با کیوریتوها تأثیر مستقیم خواهد داشت.
  3. لطفا تاریخ نمایشگاهی را که در آن شرکت کرده اید، بنویسید.

دیدگاه ها