منو

لینک وبسایت آخرین روز ارسال اثر به جشنواره عکس و کارتون خودرونما

■ مهلت ارسال آثار به جشنواره عکس و کارتون خودرونما ساعت ۲۴ امروز شنبه ۱۶ دی ماه به پایان می رسد.

■ به گزارش روابط عمومی جشنواره عکس و کارتون خودرونما، امروز شنبه ۱۶ دی ماه آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره عکس و کارتون خودرونما است.
■ هنرمندان برای شرکت در این جشنواره می توانند تا ساعت ۲۴ امروز آثار خود را به سایت جشنواره به نشانی www.carsfestival.com ارسال کنند.
■ آثار رسیده از ۲۰ تا ۲۲ دی ماه داوری می شوند و نتایج داوری تا ۲۵ دی ماه به اطلاع شرکت کنندگاه خواهد رسید. در رشته عکس مسعود زنده روح کرمانی، مجتبی آقایی و جاوید نیکپور و در رشته کارتون کامبیز درم بخش، مسعود شجاعی طباطبایی و بهرام عظیمی انتخاب و داوری آثار این جشنواره را بر عهده دارند.

■ جشنواره عکس و کارتون خودرونما در محورهای خودرو و فرهنگ رانندگی، خودرو، محیط زیست و هوای پاک، خودرو و خانواده و خودرو و ورزش دربهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

■ @KhodroNamaOfficial
■ http://Carsfestival.com

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان رایگان, فراخوان هنری

دیدگاه ها