منو

لینک صفحه اینستاگرام آغاز فروش دفترهاى طراحى خرس قطبى در تابستان ١٣٩۶

فروش دفترهاى طراحى خرس قطبى در تابستان ١٣٩۶ آغاز شد.

■ این محصولات با توجه به اهداف پایدارى تولید میشوند:
■ در برابر نقشى که طبیعت در تولید این محصولات داشته، “به ازاى هر ١٠ دفتر طراحى یک درخت کاشته خواهد شد” جهت جبران خسارات منابع طبیعى.
■ بر روى جلد دفترهاى طراحى خرس قطبى آثار هنرمندان معاصر ایرانى چاپ شده است. هدف از این کار بالابردن سطح آگاهى و درک بصرى مخاطبان نسبت به هنر معاصر ایران میباشد.
■ در اولین سرى این دفترها، بر روى جلدها سه اثر از استاد “على کیانى امین” با رعایت کامل حقوق صاحب اثر مورد استفاده قرار گرفته است.

دسته بندی ها: گزیده خبرهای هنری و ادبی

Tags:  ,

دیدگاه ها