منو

بسته خبری ۱۴ آبان

≡ بسته خبری ۱۴ آبان ـ کانال فراخوان ≡

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■ @FARAKHAN | FESTIVART.IR

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: بسته خبری

دیدگاه ها