فراخوان | فستیوارت

منو

وبسایت بورسیه دانشگاه تاریخ هنر و فلسفه دانشگاه Essex انگلستان

فراخوان بورسیه دانشگاه تاریخ هنر و فلسفه دانشگاه Essex انگلستان در مقاطع مختلف تحصیلی منتشر شد.

■ مهلت: ۱ خرداد ۱۳۹۶ ■

این دانشگاه فرصت های متعددی برای پشتیبانی از دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی ارائه می کند. توجه داشته باشید که مهلت ثبت نام اغلب بورسیه های ارائه شده از ماه ژانویه تا آوریل است و شما باید برای دریافت پذیرش از این دانشگاه تلاش کنید تا بتوانید موافقت دریافت یک بورسیه را کسب کنید. اطلاعات کامل بورسیه های این دانشگاه با درخواست و هزینه اعضا برای مترجم ارسال و ترجمه شده و در دسترس کاربران ویژه قرار گرفته است. در کنار اطلاعات اصلی، ترجمه این فراخوان دربردارنده انواع مختلف بورسیه ها، کمک هزینه ها، وام های کاری و تحصیلی و کمک های موسسات خیریه و نیز حمایت های سازمان های خارج از دانشگاه است که می تواند منجر به کار هم بشود.
رشته هایی که در حال حاضر مربوط به هنر است شامل «تاریخ و نظریات هنر»، «فیلم«، «تئاتر» و «نمایشنامه نویسی» می گردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • مشاهده متن کامل این بخش برای اعضای ویژه ممکن است. با فعال کردن عضویت ویژه شما می توانید به تمام اطلاعات فراخوان های خارجی ترجمه شده  دسترسی داشته باشید و فرصت شرکت در رویدادهای مهم بین المللی را بدست می آورید.

سطح اشتراک خود را ارتقاء دهید

مطلب مرتبط:  فراخوان اجرا در تالار هنر برای سال ۱۳۹۷

یکی از سطوح اشتراک را جهت عضویت انتخاب کنید

     


دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان بورسیه تحصیلی, فراخوان بین المللی, فراخوان های ویژه

دیدگاه ها