جستجو

≡ دعوت به بازدید از بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت توسط گروه هنری تکھ ≡

 

■ بنام ایزد ھنر پرور
از انجا کھ نوآوری یکی از پایھ ھای زندگی مدرن امروزی است و البتھ حفظ سنت ھای دیرین نیز ھویت جوامع امروزی را شکل داده است، بی تردید ناگزیر ھستیم کھ برای نجات ھنر در میان ھیاھوھای قرن ۲۱، با حفظ اصالت ، شکل جدیدی از ان را ارائھ کنیم.
■ ما دانش اموختگان رشتھ ی فرش دانشگاه ھنر ، اعضای اصلی گروه ھنری تکھ با نگاھی نو بھ ھنر کھن فرش ، راھی را آغاز کرده ایم تا فرش اصیل ایرانی را با ھمان نقش و نگار ھای آشنا بافتھ و در قابی کوچک کھ در خور قریب بھ اتفاق خانھ ھای مدرن است آشنا سازیم. این حرکت با ھدف رھاسازی تابلو فرش از نقوش واقع گرایانھ و تصاویر طبیعت و چھره پردازی بدون کوچکترین اثری از فرش اصیل ایرانی، آغاز شده و طی سھ سالی کھ آغاز بھ کار نموده ایم با تلاش برای ارائھ ھر چھ بھتر رنگ، طرح، سبک بافت و تنوع در تمامی نمودھای ظاھری فرش ، بھ کار خود ادامھ داده ایم. دیدار شما از غرفھ ی تکھ در نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ، باعث دلگرمی ما در این راه و پیشنھادات شما ، راھگشای کار ما خواھد بود. باشد کھ این گام کوچک مقبول دوستداران فرش افتد .
■ گروه ھنری تکھ
■ @tekkeh

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه