منو

تعرفه رسمی خدمات و آثار گرافیک سال ۱۳۹۵

تعرفه رسمی دستمزد طراحی آثار طراحان گرافیک ایران که پیشینه پیدایش آن به پیش از تأسیس «انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران» باز می گردد، حاصل بررسی های فنی و داوری های قانونی و حقوقی گوناگون است که به سبب آنها امروز ارزش کارشناسانه یافته و منبعی برای هرگونه تعیین دستمزد طراحی و ارزش گذاری آثار گرافیکی در مراجع دولتی و غیر دولتی شده است.

می توانید فایل تعرفه های امسال را از «اینجا» دریافت کنید. حتی اگر گرافیست هم نباشید، آگاهی از این تعرفه می تواند برای شما جالب باشد.

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: گزیده خبرهای هنری و ادبی

Tags:  ,

دیدگاه ها