منو

لینک کانال تلگرام تمدید فراخوان جشنواره تئاتر تک نفره دانشجویی جوانه

فراخوان جشنواره تئاتر تک نفره دانشجویی جوانه تمدید شد.

■ مهلت: تمدید تا ۱۲ بهمن ■

دبیرخانه نخستین جشنواره «جوانه» با افتخار از تمامی دانشجویان مراکز آموزش عالی استان مازندران دعوت بعمل می آورد.

≡ داوران بخش صحنه ای جشنواره جوانه
رحیم ناظریان
■ امیر رفیعی
■ عارف شریفی

≡ داوران بازخوان
■ رضا میرزایی
■ آقای محسن سپاسی

≡ داوران بخش نمایشنامه نویسی
■ مسعود فروتن
■ عبدالحی شماسی
■حمیدرضا گلمحمدی

≡ دانلود ها

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان دانش آموزی, فراخوان رایگان, فراخوان هنری

دیدگاه ها