منو

لینک وبسایت تمدید فراخوان مقاله همایش بین المللی بزرگداشت علامه اقبال لاهوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

فراخوان مقاله همایش بین المللی بزرگداشت علامه اقبال لاهوری دانشگاه سیستان و بلوچستان تمدید شد.

■ مهلت: تمدید تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ■

اهداف

 • – آشنایی متخصصان وپژوهشگران دانشگاه هاو مراکز پژوهشی داخل وخارج با یکدیگر
 • – تبادل اطلاعات وارتباط فرهنگی میان اعضای هیأت علمی وپژوهشگران دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخل وخارج کشور
 • – آشنایی پژوهشگران با آخرین دستاوردهای علمی یکدیگر
 • – برگزاری نشست ها ومیزگردهای تخصصی

ضوابط ارسال مقالات:

 • – مقالات ارسالی باید دارای موضوع و محتوایی جدیدوابتکاری و رویکردی تحلیلی، تطبیقی وانتقادی بوده
 • معطوف به شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه مسلمانان درشرایط کنونی ودنیای امروز باشد.
 • -موضوعات تکراری مورد پذیریش قرار نخواهد گرفت. بنا براین از ارسال مقالات با موضوعاتی که به طور
 • مکرر درمجموعه مقالات همایش ها و آثار سایر نویسندگان مطرح شده جدا خودداری فرمایید.
 •  – نام ونام خانوادگی نویسنده، نام دانشگاه، تلفن تماس وپست الکترونیک ودورنگار در خلاصه واصل مقاله قید شود.
 •  – رعایت موازین پژوهشی در مقاله الزامی است.
 •  – مقاله باید حاوی چکیده، اصل مقاله همراه مقدمه، نتیجه گیری و فهرست الفبایی منابع باشد.
 •  – لازم است مقدمه شامل تعریف موضوع، سوال یا سوالات تحقیق، اهمیت وضرورت تحقیق و پیشینه تحقیق باشد.
 • مقالات باید به دو زبان فارسی و انگلیسی با قلم ب لوتوس ۱۲ در اندازه ۵٫۲ از بالا وپایین صفحه و۴٫۲ ازراست
 • وچپ صفحه، درمحیط ویندوزxp تحت word 2007 یا ۲۰۱۰ از طریق سامانه همایش به آدرس http://seminars.usb.ac.ir/iqbal96 ارسال شود.
 • – مقالات ارسال شده پس از انجام داوری برای ارائه وچاپ یا فقط برای چاپ پذیرفته خواهند شد.
 • – مقالات ارسالی نباید قبلا درجایی چاپ یا ارائه شده باشند.
 • – مقالات دریافتی بازگردانده نخواهند شدودبیرخانه همایش درانتخاب وویرایش مقالات آزاد است.
 • – از پژوهشگرانی که مقالات آنها برای سخنرانی پذیرفته شود، برای حضور درهمایش دعوت به عمل خواهد آمد
 • وهزینه اسکان وپذیرایی آنان به عهده برگزار کنندگان همایش خواهد بود.

محورهاو موضوعات همایش:

الف: اقبال و دنیای ما

– نقش اقبال در بیداری مسلمانان
– جایگاه اقبال درجهان
– تاثیر اقبال در جهان بینی روشنفکران جهان اسلام
– نگاه اقبال به ایران
– آرمانشهر اقبال

ب: اقبال وادبیات

– هنر شاعری اقبال
– اشعار فارسی اقبال
– اشعار اردوی اقبال
– تاثیر اقبال بر شاعران فارسیگوی
– چهره اقبال در شعر معاصر شاعران فارسیگوی جهان
– ذهن و زبان اقبال

پ: اقبال و فلسفه

– نقد مدرنیزم و بازگشت به خویشتن اقبال
– نگاه اقبال به فلسفه ایرانی
– اقبال و احیای فلسفه اسلامی
– اقبال و دیگر فیلسوفان جهان
– اقبال و انسان

ت: وتمام موضوعات دیگری که به نحوی با اقبال شناسی در ارتباط بوده حاوی حرف تازه ای باشد

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان ادبی, فراخوان مقاله

دیدگاه ها