منو

فراخوان اجرا برای تمرینِ زیستن در شهر

فراخوان / اجرا برای تمرینِ زیستن در شهر / بخش تجربه های اجرا بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منتشر شد.

مهلت: ۵ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران فراخوان / اجرا برای تمرینِ زیستن در شهر / جهت شرکت علاقه مندان در بخش تجربه‌های اجرای بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منتشر شد. فراخوان فوق را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید.

شـــر ح ایدههـــای پژوهشـــی و اجرایـــی خـــود را تـــا ۵اســـفند مـــاه ۱۳۹۹بـــه ایمیـــل Tajrobe.ejra@gmail.com ارســـال نمایید. همچنین ا گر پرسشـــی در این زمینه دارید، میتوانید از طریق ایمیل یا شـــمارهی ۰۹۳۰۴۷۰۶۵۷۳در پیامرســـان واتســـاپ با ما مطرح نمایید.

 دانلودها

دانلود فراخوان اجرا برای تمرینِ زیستن در شهر

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود. برای اطلاع از جزئیات هر یک از خدمات زیر، روی آن کلیک کنید

 

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان تئاتر و نمایش, فراخوان دانشجویی, فراخوان رایگان, فراخوان هنری, مسابقه تئاتر و نمایش, مسابقه دانشجویی, مسابقه رایگان, مسابقه هنری

دیدگاه ها