منو

لینک وبسایت فراخوان ارسال مقاله برای نشست بازخوانی اندیشه‌های شریعتی

فراخوان ارسال مقاله برای نشست بازخوانی اندیشه‌های شریعتی منتشر شد.

■ مهلت: ۱ دی ۱۳۹۶ ■

≡ محورهای این همایش دو دسته است،

  • ■ دغدغه‌های شخصی دکتر شریعتی مانند گفتمان «بازگشت به خویشتن» یا اسلام شناسی در نگاه دکتر شریعتی
  • ■ کلید واژه‌هایی که در اندیشه‌های دکتر شریعتی قابل مشاهده است مانند شریعتی و تاریخ، شریعتی و علوم انسانی، شریعتی و روشنفکری، شریعتی و مساله عدالت، شریعتی و سنت ومدرنیته. همچنین برخی موضوعات دیگر که در اندیشه‌های شریعتی وجود دارد مانند شریعتی و اندیشه جهان وطنی، شریعتی و اندیشه‌های سیاسی مدرن و اسلامی.

≡ ارسال مقالات

  • ■ پست الکترونیک دبیرخانه همایش: canoon@iict.ac.ir
  • ■ مقالات باید شرایط مقاله علمی-ترویجی را داشته باشند.
  • ■ علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر می توانند با شماره ۸۸۹۶۰۵۳۶ داخلی ۱۱۵ تماس بگیرند.

■ منبع خبر: تسنیم

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان مقاله

دیدگاه ها