فراخوان | فستیوارت

منو

لینک کانال تلگرام فراخوان اولین اکسپو نقاشی دانشجویی

فراخوان اولین اکسپو نقاشی دانشجویی با حمایت معاونت پژوهشی و دانشکده هنر دانشگاه الزهرا منتشر شد.

■ مهلت: ۱۵ دی ۱۳۹۶ ■

≡ اهدف برگزاری اکسپو دانشجویی نقاشی:
■ ارائه دیدگاه های نو و بدیع نسل جوان در عرصه نقاشی
■ تقویت روحیه اجتماعی و خود اتکایی در بین دانشجویان هنری
■ کمک به رفع بخشی از مشکلات مادی دانشجویان هنر که تحصیل پر هزینه دارند
■ ارتقا سطح درک هنری جامعه با ارائه آثار دانشجویی نسبتا اقتصادی
■ ایجاد شور و هیجان کار و تولید در بین این قشر
■ تشویق به نو آوری در این رقابت سالم و بدور از وسوسه های سودجویان
■ تشویق مسولین و مراکز ذیربط به حمایت و همراهی بیشتر با این گونه حرکت های ترویجی-فرهنگی
■ تقویت ارتباط بیشتر مابین مراکز دانشگاهی و گالری های هنری

 
■ از طرف شرکتهای معتبر هنری، به ده نفر برگزیده شرکت کنندگان، جوایز نفیس هنری اهدا خواهد شد.
 
≡ نحوه انتخاب ده نفر برگزیده اکسپو:
■ ۵ نفر توسط نمایندگان دانشجویان نقاشی
■ ٣ نفر توسط بازدیدکنندگان از اکسپو
■ ٢ نفر توسط شرکت ها هنری ، حامی اکسپو
 
 
 
 
 

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان اکسپو, فراخوان دانشجویی, فراخوان رایگان

دیدگاه ها