منو

ارتباط با تلگرام فراخوان ثبت نام در دوره تخصصی فن ترجمه

≡ دوره تخصصی فن ترجمه (انگلیسی به فارسی – فارسی به انگلیسی) ≡

 

■ دانشجویان در پایان این دوره با اصول و مهارت ترجمه عملی آشنا میشوند و میتوانند متون دانشگاهی و دیگر متون مورد نیاز را خود ترجمه کنند.
■ اطلاعات بیشتر: @SYari1981
■ تلفن تماس: ۰۹۱۲۷۱۰۴۸۱۵

دسته بندی ها: فراخوان هنری

دیدگاه ها